סרטוני אילוף של רועה גרמני

סיום קורס אילוף להגנה ברמות הגבוהות ביותר

כלבים מאולפים שסופקו לסדרה תמרות עשן עבור HOT3

פרומו לסדרה תמרות עשן עם כלבי רועה גרמני מאולפים מחברת LADOG SAFE DOG

רועה גרמני מאולף בסדרה אורים ותומים עבור YES מחברת LADOG SAFE DOG

סרטון הגנה בשטח בנוי