רמות אילוף כלבים S.O.L.D ו – G.A.P.E.R

אילוף כלבים למשמעת מתקדמת ברמת S.O.L.D
הכלבים המאולפים ב-LADOG SAFE DOG נמכרים ברמת S.O.L.D
-הסבר מפורש אודות רמת האילוף למשמעת ברמה מתקדמת S.O.L.D

S.O.L.D

Distance
Link
Orders
Stimulus

מרחק
תקשורת
פקודות
גירויים

על הכלב לבצע את כל הפקודות לטווח של למעלה ממאתיים מטרים וללא רצועה הכלבים מבצעים את הפקודות בתקשורת מוחלטת תוך כדי רצון והתלהבות לשתף פעולה. לדוגמא: פקודה "אלי" על הכלב לרוץ אל הבעלים ולהתיישב ולהביט בעייני בעליו.
שב,
ארצה
הישאר,
רגלי,
אלי
הכלבים אומנו לבצע את הפקודות בנוכחות כלבים, חתולים ואנשים זרים.
-לדוגמא: הכלב נשמע לפקודה "אלי" תוך כדי משחק עם כלבים אחרים או מרדף אחרי חתול.
-אנשים זרים שמנסים לקרוא לכלב כשהוא באחת מן הפקודות שינתנו לו: שב, ארצה והשאר.

אילוף כלבים להגנה ברמת G.A.P.E.R

הכלבים המאולפים ב-LADOG SAFE DOG נמכרים ברמת בגנה G.A.P.E.R
-להסבר אודות רמת ההגנה G.A.P.E.R
G.A.P.E.R

Refusal
Experience
Protection
Attack
Guarding
סירוב מזון
ניסיון
הגנה
תקיפה
שמירה
הכלבים מאומנים לא לאכול מאנשים זרים על מנת שלא יורעלו בסיטואציות כגון:
פריצה לבית, פריצה למתחם השמירה של הכלב וכו´
הכלבים עברו הכשרה בנשיכת שרוול רגיל ובנשיכת חליפה מלאה.
הכלבים אומנו עם מספר תוקפים שונים.
הכלבים מאומנים להגנה אישית. על הכלבים לנטרנל כל איום ממשי.
לדוגמא: אדם המתקיף את בעליו של הכלב עם סכין מקל וכו´
על הכלבים מפקדה, לרדוף אחר האובייקט (גנב, פושע וכו´) המנסה לברוח, ולנטרלו ע"י נשיכה בזרועותיו הכלבים אומנו לשמירה על שטח (חצר, מפעל וכו´)
במידה וזר מתנהג בצורה מחשידה (ניסיון לפרוץ גדר, הצצה פתאומית מעליה וכו´).