כלבים מאולפים שנמכרו בעבר

מבחר כלבים מאולפים שנמכרו בעבר וכיום כלבי משפחה נהדרים

ZEUS- רועה גרמני מאולף למשמעת והגנה מבית LADOG.

 DARK- רועה גרמני קו דם עבודה מאולף למשמעת והגנה מבית LADOG.

לדף הראשי של כלב רועה גרמני

SAVE – רועה גרמני קו דם עבודה מאולף למשמעת והגנה מבית LADOG.

WINNER – רועה גרמני מאולף למשמעת והגנה מבית LADOG.

למידע מקצועי אודות רועה גרמני

האץ' – רועה גרמני מאולף למשמעת והגנה מבית LADOG.

LORD – רועה גרמני מאולף למשמעת והגנה

 

LUNA – כלבת רועה גרמני קו דם עבודה מאולפת למשמעת והגנה מבית LADOG.

למעבר לדף רועה גרמני קו דם עבודה

APOLO – רועה גרמני מאולף למשמעת והגנה מבית LADOG.

בכדי לעבור לדף הסבר בתחום של אילוף מקצועי של כלבי עבודה, לחצו על אילוף רועה גרמני

JESY – כלבת רועה גרמני מאולפת למשמעת והגנה מבית LADOG.

 

SILK – כלבת רועה גרמני מאולפת למשמעת והגנה מבית LADOG.

SIMBA – כלבת רועה גרמני מאולפת למשמעת ושמירהמבית LADOG.

DIXY – כלבת רועה גרמני מאולפת למשמעת מבית LADOG.

 

BARAK – רועה גרמני קו תערוכה מאולף למשמעת והגנה מבית LADOG.

PAKO – רועה גרמני קו תערוכה מאולף למשמעת והגנה מבית LADOG.

MALI – כלבת רועה בלגי מלינואה מאולפת למשמעת והגנה מבית LADOG.

SUFA – כלבת רועה בלגי מלינואה מאולפת למשמעת והגנה מבית LADOG.

QUATER – דוברמן מאולפ למשמעת והגנה מבית LADOG.

HETS – דוברמן מאולף למשמעת והגנה מבית LADOG.