אורן אלעמרי בשיעור אילוך כלבים – ניתן לראות את התקשורת בין הכלב לבעליו